Horari d'ocupació dels llaguts

Horari del llagut "Peixets"

Horari ocupació llaguts

Horari del llagut "Tallaferro"

Horari ocupació llaguts

Horari del llagut de competició

Horari ocupació llaguts